Cyperaceae - Sás félék

2010.02.18. 16:34

Rhizóma vagy tarack a raktározó szerv. Lágyszárú és mérsékeltövi növények. A növekedés szerint két típusát különítjük el: a) intravaginalis: az új hajtás a korábbi levélhüvelyében fejlődik. Az eredménye tömött, gyepes zsámbékos lesz. b) extravaginalis: az új hajtás áttöri a levélhüvelyt. A végeredmény egy lazább, tarack jellegű gyep.

Két alcsaládja:

Cyperoideae - Palka félék

A levélállás szórt, a levélhüvely zárt. "A kákán is csomót keres" közmondás magyarázata az, hogy a növény nóduszai nagyon sűrűn helyezkednek el a tövénél, viszont a legfelső intenódium megnyúlt és ez az amit látunk az egész szárból. A virágai mindíg kétivarúak, a porzó és a termőlevelek egy körben helyezkednek el. A takaró levelek erősen redukáltak, hosszú szőrösek vagy rövid tüskeszerűek lehetnek. A virágon fellevél (murva) található. A leggyakoribb virágzat az ecset.

Schoenoplectus lacustris - tavi káka

Mocsarakban, álló vagy lassú folyású vizekben fordul elő. Az ecset virágzata laza, füzérkékből áll és a fellevél túlnövi.

Scirpus sylvaticus - erdei káka

Forráslápokban, láperdőkben él. Kis füzérkéi 2-5-ös csomókban találhatók az ecsetágakon, mivel a virágok teneglyei eltérő hosszúak zért kuszának tűnik a virágzat. Akár fél méter magasra is megnőhet.

 

Bolboschoenus maritinus -  sziki káka (zsióka)

Sós helyek, szíkes mocsarak növénye. Az ecset virágzata szinte ülő, zárt. A levéllemeze lapított és hosszú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricoideae - sás félék

A levélállás szórt, a levélhüvely zárt. Három élű szár jellemző. A virágok csupaszok, de fellevél van. Egy ivarú egylaki virágai vannak. A porzós virág 3 porzót és egy pelyva levelet tartalmaz, a termős egy elágazó bibét melyet tömlő vesz kökül. A női virágokban is van pelyva. Szemtermés a jellemző, de a kialakításában a tömlő is részt vesz, ezért szütyő áltermésnek hívjuk. A levél lapított, lemez szerű.

Két fajtája van a tüsző virágzatnak ebben a csoportban:

1: Homogén: vagy csak termős vagy csak porzós virágok vannak a füzérben, ezért ránézésre két különböző füzér van ezért heterostachyusnak nevezzük. A női virágok alul vannak vastagok és rövidek, míg a porzósok csúcsi helyzetűek, vékonyak és hosszúak.

2: Heterogén: a két nem egy füzérkében van, homostachyus.

Carex stenophylla - keskenylevelű sás

Száraz gyepekben, homokon fordul elő. Kis növény, levele 1-2 mm széles. 2-es virágzat (de a porzók a virágzat csúcsán vannak).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex vulpina - rókasás

Nedves helyeken, mocsarakon, réteken fordul elő. A szára háromszögű, a töve rostokban szétfoszlik. 2-es típusú füzére van, mely tömött, sok füzérkés és vörösesbarna murvalevelei vannak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex humilis - lappangó sás

Száraz gyepek növénye. 1-es típusú virágzata van, porzós füzérke a csúcsán, a termős lejjebb a szárhoz lapulva található meg, a kilógó bibeszálak látszanak. A murvalevelei barnák, szegélyük hártyás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex pilosa - bükksás

Üde erdei faj. 1-es típusú virágzat, porzós a tetején, termős virágok hosszú nyélen a elállnak a szártól. Levéllemez szélesebb, A növény 20-30 cm magasra megnőhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex acutiformis - mocsári sás

Mocsarakban honos. 1-es típusú virágzat, füzérkéi igen nagyok, hosszú, keskeny hím és rövid, vastag női virágai vannak. Levéllemez 0,5 cm-nél szélesebb, a növény az 1 méteres magasságot is elérheti.

Juncaceae - Szittyó félék

2010.02.18. 16:22

Évelő növények tartoznak ide, a raktározó szervük tarack, esetleg rhizóma. A virág redukált pentaciklikus trimer. A lepel barnás-zöldes, hártyás szegélyű. A virágok picik, ecset virágzatba tömörülnek.

Két alcsalád ezen belül:

Luzula - Perjeszittyók

Pillás élű lapított levéllemez. Tok termése egy magvú és egy rekeszű.

Luzula luzuloides - fehér perjeszittyó

Mészkerülő üde erdők faja, savanyúság jelző. A lapított leveleinek éle szőrös (innen a "fehér" név). Virága ritkás, hosszú tengelyű, a virágzat sokszor bókol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juncus - Szittyók

Hengeres, rekeszekre tagolt levél. Tok termése három rekeszű, sokmagvú.

Juncus effusus - békaszittyó

Mocsarakban fordul elő. A levele tömött, a virágztot túlnövi ami ettől oldalhelyzetűnek látszik. A levél hengeres alakú. A virágzatában sok virág található, az egész terbélyes.

Typhaceae - Gyékény félék

2010.02.18. 15:38

Mindkét nem virágzata torzsa, a porzós virágok találhatók fent. Rendeszertani bélyeg, hogy van-e hely a porzós és termős virágzatok között. A termős virágzat általában vastagabb.

Typha latifolia - széleslevelű gyékény

Lápokban, mocsarakban honos. A levél legalább másfél cm széles. A porzós és a termős torzsa összeér.

A gerincvelő pályái

2010.02.13. 18:12

A gerincvelőben a fehérállomány kint (substantia alba), a szürke állomány (substantia grisea) bent található. Szürkeállomány melső szarvában főleg motoros neuronok vannak, hátsó  szarvában pedig afferens neuronok. Az összes itt található neuron kb 70%-a interneuron.

Orchidaceae - Orchidea félék

2010.02.13. 15:06

(R: Asparagales)

Mindegyik faj védett. Hatalmas diverzitás. Trópusokon epifiton növények, nálunk talajlakók. A magház alsóállású. Porzó és termőtáj gynostemiummá nő össze. Jellemző a végletekug elmenő alkalmazkodás a rovarmegporzáshoz. A porzók száma ezért is kevés. 2*3 lepelből álló virágok jellemzőek. A belső lepelkörben mézajak (labellum) található. Ez az a hely ahova a rovar leszéll, általában élénk színű. A külső körből vitorla vagy sisak alakul ki. A pollen egy csomóban található meg, ez a pollinium. A bibekarélyban (viscidium) helyezkedik el egy kis nyélen. A viscidium és a pollinium együtt alkotja a pollinariumot. A virág teljes kifejlődéséig 180°-ot tekeredik. A termésük tok, mely kizárólag micéliummal csírázik, mivel a saját tápanyag tartalma elenyésző. Raktározó szerve ikergumó, melyek közűl egyik mindíg éppen teli van a másik pedig üres. Az ikergumók alakja fajspecifikus.

Iridaceae - Nőszirom félék

2010.02.13. 13:30

(R: Asparagales)

A magház alsó állású. Három porzója van csak (lsd. a képen). Tok szerű áltermése van. Gyakori a mikorrhizás kapcsolat. Raktározó szerve lehet hagyma, hagymagumó vagy rhizóma. A virág jellegzetes, sugarasan szimmetrikus vagy zigomorf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R: Asparagales)

A virág pentaciklikus trimer, a magház pedig alsó állású.

Galanthus nivalis - hóvirág

Lepellevelek száma hat, két körben 3-3, a kintiek hosszúak, bentiek levágottak. A nagy részük fehér, de a végük zöld. Két, csúcsa felé szélesedő tőlevele van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliaceae - Hagyma félék

2010.02.13. 13:20

(R: Asparagales)

Hagyma a raktározó szerve. Erős aromáját alloszulfidok adják. Bogas virágzata van (csomó).

Allium ursium - medvehagyma

Üde lomberdei faj. Nem csak a hagymagumő de az egész növény illatos. Ahol megtalálható ott tömegesen terem. A levél lemez széles, kerülékes. Szabadon álló lepellevelei fehérek, virágzata laza csomó. A toktermése három cikkelyű és zöld.

(R: Asparagales)

A lepellevelek forrtak és a porzószáll is hozzájuk nőtt. A virágok aktinomorphak és fürtben vagy sátorban állnak. Hagymával rendelkező geofiton növények. Tölevél és tökocsány nő ki a hagymákból.

Ornithogalum umbellatum - ernyős madártej

Üde mezofil gyomtársulásokban fordul elő. Virágzata nevével ellentétben sátor, látványosan rövidülő virágkocsányokkal. A lepellevél zöld fehér kerettel. Nagy toktermése van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scilla bifolia aggregatum - tavaszi csillagvirág

Védett. Üde lomberdőkben található. Könnyen lehulló virágai liláskékek, fürtben állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muscari racemosum - fürtös gyöngyike

Száraz gyepek növénye. Fürt virágzatát forrt leplű lila virágok alkotják, melyek cimpái fehérek. Sok a meddő virág. Termése tok.

(R: Asparagales)

Convallaria majalis - gyöngyvirág

Üde lomberdei faj. Levele nagy, kerülékes, épszélű tőlevél. Virágzata egyoldali fürt, forrt lepellel. Rhizómája vízszintesen nő. Jelenléte talajvíz jelző.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polygonatum odoratum - soktérdű salamonpecsét

Nevét a rhizómáján lévő pecsét alakú ripacsokról kapta, melyeket a föld feletti hajtások hagynak maguk után. Sok virág és levél van egy növényen. A virága fehér zöld csúccsal, a lepel forrt, hónaljanként egy vagy kettő van. A szára szögletes és kopasz, a levelei ülők. Bogyó termése fekete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruscus aculeatus - szúrós csodabogyó

A szár levél szerű (phillocladium) hegye fásodott, rajta legfeljebb picike levél lehet. A virág magányos (esetleg ernyőcske). A porzók forrtak. A bogyója piros.

Asparagaceae - Spárga félék

2010.02.11. 14:14

(R: Asparagales)

Cserje, félcserje esetleg lián szerű növények. Száruk levél szerű, phyllocladium. Rajta pikkely szerű levelek láthatók. A szár dúsan elágazó.

Asparagus affinis - spárga

Rhizómás növény. Az édes hajtását fogyasztjuk. Virága sárgászöld lepel fehér hártyás szegéllyel. Bogyö termése piros.

(R: Liliales)

Mérgező colchil alkaloidokat tartalmazó fajok. Hagyma vagy rhizóma mindíg megtalálható.

Colchicum autumnale - őszi kikerics

Igen csakori faj, hagymagumóval rendelkezik. A lepel lila, a lepelcső hosszan forrt, a bibeszáll görbe. Lomblevél nem jelenik meg együtt a virággal, hanem csak tavasszal és a tok termését is akkor hozza.

Colchicum hungaricum - magyar kikerics

Védett növégy Szársomjó déli lejtője az egyedüli élőhelye. Az egyik legkorábban virágzó hazai faj. A lepel fehéres, a tölevelek széle pillás. (A 2 forintoson volt a képe.)

(R: Liliales)

A levelek állása örvös.

Paris quadrifolia - farkasszőlő

Védett. Üde lomberdei faj. Rhizómája van, levelei négyessével keresztet formáznak, szélük ép, kerülékesek. Lepel: a külső kör szélesebb mint a belső, a virágok magányosan állnak, hosszú kocsányon. A bogyója kékesfekete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veratrum nigra - fekete zászpa

Száraz tölgyesekben terem. Levélhüvelyei hosszabbodnak, örvösek, redőzöttek. A levél fonáka kopasz. Virágai tömött hosszú fürtökbe rendeződnek, melyek eleinte lilák, majd megfeketednek. 3 fogú toktermése van, mely szálkahegyben kihúzott.

Liliaceae - Liliom félék

2010.02.11. 12:03

(R: Liliales 3+3 lepel levél, 3 (vagy +3) porzó, 3 termő levél, lepel gyakran pettyes)

A magház felső állású, a lepel lehet szabad vagy port. Mivel sokuk geofiton ezért a hagyma gyakori. A termés általában tok, néha bogyó.

Lilium martagon - turbán liliom

Védett, üde lomberdökben terem. A lepel rózsaszínű, felhajlik, pettyes és sokvirágú fürtbe tömörül. A levélállás szört, bár örvösnek látszik. 1 méter magasra is megnőhet.

 

 

 

 

 

 

 

Gagea lutea - sárga tyúktaréj

Üde lomberdőkben található meg. Hagymánként egy levele van, melynek csúcsa csukja szerűen forrt. A virágok bogernyőbe tömörülnek, a lepel sárga, szirmai keskenyek, lándzsásak.

Araceae - Kontyvirág félék

2010.02.11. 11:47

(R: Alismatales)

A békalencse is ebbe a családba tartozik

Arum maculatum - foltos kontyvirág

Üde lomberdőkben található meg, rhizómája van, a levél dárdás vállú, a széle ép, a nyele hozzú. A virágzatot spatha (buroklevél) övezi, ami egy fajta fellevél. A virágzatban alul termős, középen steril, fent pedig porzós virágok vannak. Legyek porozzák be. Bogyótermése piros. A nevét a levelén látható világos foltokról kapta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alcs: Lemnoideae)

Lemna minor - apró békalencse

Ami a levelknek látszik, az a lebegő ellaposodott szára. A virága jelentéktelen, egy termőből és egy porzóból áll, spatha lehet. A termése szütyő.

(R: Alismatales)

Mocsári növények, félig emelkednek ki a vízből, egy ivarúak és kétlakiak. A levelek rozettában állnak, a tőkocsány hosszú és a virág felleveles.

Stratiotes aloides - kolokán

A levél keresztmetszete háromszög alakú, a széle tüskés. A szár három élű, a virágokban három csésze és három sziromlevél található.

Alismataceae - Hídőr félék

2010.02.11. 11:24

(R: Alismatales)

Külön csészelevél és sziromlevél, lepellevél nem jelenik meg. A virág spirociklikus. Levélnyél van, heterophilia jellemző.

Alisma pantago-aquatica - vízi hídőr:

A levél hosszú nyelű, tojásdad, épszélű. A virágzat összetett fürt, 3 csésze, 3 szirom levél, 6 porzó található benne, discusa van. Termése csoportos aszmag.